Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

wildeyed
wildeyed
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viatinkerbelljar tinkerbelljar
wildeyed
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viatinkerbelljar tinkerbelljar

June 02 2017

wildeyed
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viatinkerbelljar tinkerbelljar

May 28 2017

wildeyed
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viablackdrama blackdrama
wildeyed
2576 1a05

May 22 2017

wildeyed
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

May 20 2017

wildeyed
Play fullscreen
Haim - Right Now (live)

May 19 2017

wildeyed
wildeyed
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

May 17 2017

wildeyed

May 15 2017

wildeyed
wildeyed
9305 1e4f

May 06 2017

1495 54d9 500

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamay29th may29th

April 28 2017

wildeyed
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.

— Hanya Yanagihara, „Małe życie”

Reposted bymay29th may29th

April 24 2017

wildeyed
9434 3e30
Reposted fromswissfondue swissfondue viaankaottak94 ankaottak94
wildeyed
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamay29th may29th

April 15 2017

9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viaodulekkocurek odulekkocurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl