Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

wildeyed
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
wildeyed
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viakarmacoma karmacoma

March 06 2019

wildeyed
8713 2573 500
wildeyed
3586 9e35
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianuwanda nuwanda
wildeyed
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi vianuwanda nuwanda
wildeyed
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi vianuwanda nuwanda

March 05 2019

wildeyed
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaolalaa olalaa
wildeyed
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
wildeyed

February 28 2019

wildeyed
- A co ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz? 
- Cieszę się z ciebie. 
- Ze mnie się cieszysz? 
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć

February 14 2019

wildeyed
8019 c879 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSzczurek Szczurek
wildeyed
6412 b429

October 14 2018

wildeyed
9883 f6bf 500

October 08 2018

wildeyed
1773 e3fc
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
wildeyed
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viadoubleespresso doubleespresso

October 06 2018

wildeyed
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaMerlinka Merlinka
wildeyed
Reposted fromhekate hekate vianukot nukot

October 04 2018

wildeyed
Reposted fromkonbeto konbeto viaPoranny Poranny

September 28 2018

wildeyed
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapauza pauza

September 22 2018

wildeyed
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaampajewska ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl