Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

wildeyed
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viapirania pirania

April 06 2017

wildeyed
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viadepresja depresja

April 01 2017

wildeyed
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viakrybus krybus
8257 4deb
Reposted fromLittleJack LittleJack viasankastycznie sankastycznie

March 31 2017

8329 0b9d 500

cyndibloodykisses:

Perfect for any occasion

4999 a443

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Reposted frommyry myry viaMerlinka Merlinka

March 28 2017

wildeyed
7153 4418 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viamay29th may29th

March 20 2017

wildeyed
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaciarka ciarka

March 19 2017

wildeyed
8959 1c1d
Reposted fromczajnikq czajnikq viaCannonball Cannonball

March 18 2017

wildeyed
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88

March 12 2017

wildeyed
7558 56b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaahuramazda ahuramazda
wildeyed
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
wildeyed
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viazakazane zakazane
wildeyed
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viakurdebele kurdebele
wildeyed
2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako viaesperer esperer

March 06 2017

wildeyed
Play fullscreen
Radiohead- Let down

March 05 2017

wildeyed
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viamay29th may29th
wildeyed
6723 c502
A Sign of the Times
Reposted fromcorvax corvax viasleepingsickness sleepingsickness
wildeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl