Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

wildeyed
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viamsofall msofall

January 23 2020

wildeyed
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakarmacoma karmacoma
wildeyed
9511 08f3 500
Reposted frompiehus piehus vianothingwrong nothingwrong

January 21 2020

wildeyed
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaankaottak94 ankaottak94
wildeyed

January 03 2020

wildeyed
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viamisspuppyeyes misspuppyeyes

January 01 2020

wildeyed
3540 e9b3
Reposted fromkarahippie karahippie
wildeyed

October 13 2019

wildeyed
0571 c53f 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
wildeyed

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viafreeway freeway

August 16 2019

wildeyed
8607 b614 500
Reposted fromxawery xawery viasoko soko

July 26 2019

wildeyed
9562 3ca5 500
Reposted fromsoftboi softboi
wildeyed


coffee break warning
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viacoffee coffee
wildeyed
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 22 2019

wildeyed
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
wildeyed
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
wildeyed
4544 2898
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaretaliate retaliate

July 19 2019

wildeyed
2517 113b
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless

June 23 2019

wildeyed
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viainvincible invincible
wildeyed
2149 09e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl